Aplikazioak eta adibideak

Literatura zientifikoaren analisia

Lehiakorrak  eta  berritzaileak  izan  nahi  dutela  argi  duten  erakundeek  ingurune teknologikoa eta zientifikoa zaindu eta sustatu behar dute I+Garen prozesuaren parte gisa.

Ingurune  teknologikoa  analizatzeko  orduan,  garrantzitsuak  dira  patenteak, informazio-iturri  baitira,  eta,  haien  osagarri,  zaintza  teknologikoaren  alorrean eta  ingurune  zientifikoa  aztertzeko  xedearekin,  argitalpen  zientifikoak  ditugu lagungarri. Hain juxtu, bigarren zati horretan oinarrituko da pilula hau.

pdf-wPilula deskargatu