Gehiago ikastea

Bibliografia

Ondoren, zenbait baliabide bibliografiko eskaintzen dira. Adimen lehiakorraren inguruko erreferentzia gutxi baina esanguratsuak dira, diziplina horretan sakontzen eta hezten joan nahi dutenentzat.

  • AENOR. Norma UNE 166006: 2011 Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica Inteligencia Competitiva
  • ESCORSA, Pere y MASPONS, Ramón. De la Vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva .Madrid: Financial Times-Prentice Hall, 2001
  • De la Vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva. Escorsa, Pere y Maspons, Ramón (2001)
  • Inteligencia Competitiva. Factor clave para la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones. Madrid: Fundación Madri+d para el Conocimiento, 2007
  • MUÑOZ CAÑAVATE, Antonio. Recursos de información para la Inteligencia Competitiva. Gijón: TREA, 2012
  • Inteligencia competitiva: ¿Espías? ¿Oráculos? ¿Estrategas?. Gogova, Sonia (2015)