Aplikazioak eta adibideak

Aukerak hautematea

Adimen lehiakorraren jarduera helburuaren araberakoa izango da. Ondoren aipatuko ditugu zer berezitasun hartu behar diren kontuan Adimen Lehiakorraren helburu bakoitzean:

  • Aukerak hautematea
  • Estrategia teknologikoa definitzea
  • Berrikuntzaren estrategia definitzea

Atal honetan, Adimen Lehiakorreko zenbait ariketaren adibideak aurkeztuko ditugu, erakusteko, orientabide gisa, nola hel dakiekeen jarduera horiei.  

pdf-wPilula deskargatu